Aeroseum

Aeroseum

Den världsunika anläggningen i Säve består av ett underjordiskt bergrum på 22 000 m2. Markområdet ovan jord är 70000m2. Berghangaren färdigställdes 1955 och ligger nära 30 m under jord och byggdes vid dåvarande Göta Flygflottilj (F9) numera Säve Flygplats.

Kontakt

Kategori

Karta

Visa störe karta